Stal nierdzewna a odporność na ogień - Nierdzewny Balkon

Stal nierdzewna ze względu na swoje wyjątkowe właściwości posiada szerokie zastosowanie, szczególnie w budownictwie. Wykonując z niej różnego rodzaju konstrukcje, mamy pewność, że są one wytrzymałe i odporne na niekorzystne czynniki. Od wysokiej jakości materiału oczekuje się także, że w trakcie pożaru nie będzie się palił i rozprowadzał ognia. Czy stal nierdzewna jest odporna na ogień? Sprawdźmy!

Odporność ogniowa stali nierdzewnej

Wysoka odporność ogniowa stali nierdzewnej sprawia, że należy ona do jednych z najbardziej bezpiecznych materiałów budowlanych. W warunkach bardzo wysokich temperatur najlepiej radzą sobie konstrukcje wykonane ze stali austenitycznej. Podobnie gatunki ferrytyczne i ferrytyczno-austenityczne pomimo krótkotrwałego oddziaływania ognia także mogą być szeroko wykorzystywane do budowy barierek, poręczy, balustrad schodowych, drzwi, czy innych przedmiotów.

Według licznie przeprowadzonych badań wynika, że rozszerzalność stali ulega zmianie od temperatury otoczenia do temperatury 1200°C i w porównaniu ze stalą węglową jest ona wyższa. Udowodniono też, że ciepło właściwe stali nierdzewnej w niewielkim stopniu wzrasta w wysokiej temperaturze. Z kolei wykazano, że w temperaturze otoczenia stal posiada, niższą niż stal węglowa, przewodność cieplną.

Jej niezwykłe właściwości sprawiają, że spośród wszystkich metali stosowanych w budownictwie, jest najbardziej odporna na działanie ognia, stąd też jej szerokie zastosowanie w różnych budynkach, szczególnie tych użyteczności publicznej.  Jej charakterystyczną cechą jest także wysoka temperatura pełzania. Oznacza to, że w warunkach, w których zanotowano temperaturę powyżej 800 stopni Celsjusza, stal nie uległa dużemu odkształcaniu się.

Klasyfikacja ogniowa stali nierdzewnej

Każdy materiał budowlany posiada euroklasę. Jest to klasyfikacja, która określa, czy dany produkt ulega zapaleniu,  jak szybko do niego dochodzi i ile energii przy tym wytwarza. Klasę ogniową przypisuje się wybranemu materiałowi na podstawie szczegółowych badań i oceny wyników według norm, które są jednakowe dla krajów należących do Unii Europejskiej.  Wyróżnia się siedem podstawowych klas (A1, A2, B, C, D, E, F), które wskazują czy wyrób stanowi przyczynę rozwoju ognia. Należy przy tym pamiętać, że tylko oznaczenie produktu symbolem A1, A2 i B świadczy o tym, że jest on bezpieczny, czyli nie powoduje zwiększenia ognia.

Obok klasy podstawowej wyróżnia się klasy uzupełniające, które oznaczone są symbolami s i d. Mała litera s symbolizuje ilość dymu wytwarzanego przez materiał, przy czym s1 oznacza, że dana rzecz nie produkuje toksycznych spalin a s2 i s3 wytwarzają intensywny dym. Jeśli chodzi o symbol d to wskazuje on na zdolność palącego się materiału do wytwarzania płonących kropli lub odpadów, które mogłyby przenieść ogień w inne miejsce.

Stal nierdzewna posiada klasyfikację A2s1d0. Oznacza to, że jest materiałem całkowicie bezpiecznym, nie powoduje rozprzestrzenianie się ognia, nie wytwarza dymu ani płonących kropli. Poza tym jest wyjątkowo odporna na urazy mechaniczne czy środki chemiczne. Stal można używać także warunkach niskich temperatur, na które jest bardzo wytrzymała i nie ulega wskutek ich działania pęknięciom.

Stal nierdzewna należy do tej grupy materiałów, która wykazuje dużą odporność na ogień. Nie pali się, nie wytwarza dymu ani płonących kropel, a ponadto nie odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury. Z tego powodu wiele konstrukcji (poręczy, schodów, balustrad) czy dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej jest z niej wykonanych.